Sõitjalitsentsi taotluses palume esitada järgmine info ja dokumendid:

1. Sõitjalitsentsi taotleja andmed.
2. Sõitjalitsentsi litsentsitasu tasumise maksekorraldus. Tasude määrad ja rekvisiidid
3. Tõend litsentsitoatleja tervisliku seisundi kohta.  Tõendusvorm Eesti Kardiliidu sõitjalitsentsi taotleja tervislikust seisukorrast

NB! Kõik rahvusvahelised litsentsid väljastab Eesti Autospordi Liit